The American Dream

Waar je ook vandaan komt en wie je ook bent, je hebt altijd de mogelijkheid om groots te dromen en deze dromen waar te maken. Met deze gedachte zijn indertijd miljoenen immigranten naar de Verenigde Staten vertrokken en werd het land gebouwd op basis van ‘The American Dream’. Wat blijft er over van deze droom als je hoort dat een staat als Texas de begroting van de gevangenis berekent aan de hand van de resultaten van basisschoolleerlingen? Een student in Bloomington vertelt ons over de ervaringen van zijn vrouw als docent op een basisschool in Texas: ‘de cijfers van de leerlingen uit groep zes waren de maatstaf voor het aantal bedden die er voor de toekomst gereserveerd moesten worden’. Dit zou betekenen dat je op erg jonge leeftijd al afgeschreven wordt door de maatschappij als je op leerniveau niet meekomt.

Het onderwijs is in deze verkiezingen een belangrijk onderwerp voor zowel Obama als Romney. Niet verwonderlijk aangezien studentenleningen, met bedragen van in de biljoenen dollars, één van de hoogste schulden zijn tijdens de economische crisis. Studeren in de VS is duur en dat maakt dat je van goeden huize moet komen om je een studie te kunnen permitteren. Een andere optie is jezelf voorzien van een enorme lening. Lastig wordt het om deze lening terug te betalen als je met een diploma op zak geen of een onderbetaalde baan kan vinden. Deze omstandigheden maken dat veel jongeren niet gaan studeren. De Democraten willen het tij keren door studenten het geld terug te laten betalen op basis van hun inkomen en ze beloven hun een lage vaste rente. Daarnaast willen ze meer banen voor docenten creëren om de publieke scholen te versterken. Voor de Republikeinen ligt de oplossing juist in het privatiseren van de studentenleningen, geen overheidsbemoeienis in de schoolkeuze die ouders voor hun kinderen maken en minder macht voor de docentenvakbond. De meeste studenten kiezen voor het beleid van de Democraten. In ieder geval zo lang ze nog studeren, want dan sluit dat het beste aan op hun omstandigheden. Daarna is het voor sommigen aanlokkelijker om voor de Republikeinen te kiezen. ‘The American Dream’ draait tenslotte om je eigen succes.

Niet alleen het schoolsysteem laat zien dat gelijke kansen niet altijd opgaan, ook alle verschillende belangengroepen voor de presidentskandidaten tonen een duidelijke verdeling in de bevolking. Zo heb je onder andere Latinos, Asians, Jews en Women for Obama of Romney. Het zijn vooral de vrouwen die bij deze verkiezingen weer centraal staan. Zij zijn historisch gezien sneller geneigd om Democratisch te stemmen en daar wordt nu handig op ingespeeld door de Democraten. Eén van de eerste wetten die Obama tekende vier jaar geleden was er één voor gelijke rechten van vrouwen op de werkvloer. Iets waar Romney niet snel toe geneigd zou zijn en ook het Republikeinse standpunt over abortus doet het bij veel vrouwen niet goed. Reclamecampagnes waar de Democraten een beeld schetsen van een samenleving die terug gaat naar de jaren 50 als Romney aan de macht komt, moeten angst in boezemen bij vrouwen.

Bij winnen hoort verliezen en dat betekent dat ‘The American Dream’ naast grote winnaars ook een heleboel verliezers kent. Het wordt je niet makkelijker gemaakt als je kans van slagen in de maatschappij ook nog afhangt van je achtergrond en afkomst. Vier jaar nadat Obama een overwinning boekte met zijn boodschap over ‘Hope and Change’, waarmee hij meer eenheid in de bevolking van de VS wilde bewerkstelligen, lijken de verschillen nog steeds erg groot. Is één presidentstermijn simpelweg niet genoeg om dit te realiseren en krijgt Obama na vanavond het voordeel van de twijfel of willen Amerikanen een andere koers gaan varen en kiezen ze voor de zakenman Romney om de economie te redden. In de peilingen zitten de heren elkaar nog op de hielen en dat belooft een lange verkiezingsnacht te worden.

Lisette de Ruijter van Steveninck