Het Chicago van Obama

Het is de zaterdagavond voor Halloween in Chicago en dat betekent dat het uitgaansleven even verandert in een collectief verkleedfeestje. Amerikanen zijn namelijk dol op Halloween. Trick-or-treating voor de kinderen en lekker griezelen voor de volwassenen. Alles wordt uit de kast getrokken om het huis zo eng mogelijk te versieren en de prachtigste kostuums te knutselen. Maar op straat vinden we onder het griezelige publiek opvallend weinig politici. Op de hele avond hebben we maar één Obama geteld en dat is vreemd in zo'n bewogen verkiezingstijd. We vroegen een aantal jongeren uit Chicago of de verkiezingen dit jaar een grote rol spelen in de stad en in hun leven.

In 2008 was Chicago de stad waar het gebeurde. Het idee dat 'hun' senator uit Chicago de eerste zwarte President van de Verenigde Staten zou kunnen worden, vervulde de inwoners met trots. Obama's boodschap van hope en change buzzde door de stad en Grant Park was even het centrum van de wereld toen de net gekozen President daar zijn historische overwinningsspeech gaf.

Vier jaar later is er relatief weinig te merken van het politieke spektakel. Zeker vergeleken met een swing state als Florida, leven de verkiezingen hier een stuk minder. Waar Obama bij de vorige verkiezingen enorm veel jongeren wist te inspireren en te mobiliseren voor zijn campagne, is het enthousiasme dit jaar behoorlijk getemperd. De jongeren die wij spreken zijn wel met de verkiezingen bezig maar dat gebeurt nu minder via campagne-activisme en meer in de vorm van twijfel. Op de vraag wie de studenten prefereren als President krijgen we behoorlijk genuanceerde antwoorden.

Deze jongeren zijn namelijk in dubio. Aan de ene kant voelen ze zich meer thuis bij de Democraten maar ze zijn het deze keer lang niet vanzelfsprekend met Obama eens. Ze steunen zijn liberale opvattingen op sociaal gebied wanneer het gaat om issues als abortus, het homohuwelijk en gelijkheid op de werkvloer. Op een ander punt zijn ze het echter oneens met de Democraten en neigen ze naar het Republikeinse gedachtegoed. Deze kwestie betreft het fiscale beleid. Oftewel, hoe moet de overheid omgaan met haar inkomsten en uitgaven om de economie te beïnvloeden?

Het Amerikaanse begrotingstekort is de belangrijkste reden voor de urgentie van deze issue. Het tekort is, ondanks Obama's inspanningen, nog steeds ongekend hoog met haar 1100 miljard Dollar. De jongeren zijn bang dat de pogingen om het tekort terug te dringen te zwaar zullen drukken op de economie en dat de rekening uiteindelijk door hun betaald zou moeten worden. Om hun onvrede hierover te tonen denken sommigen er dan ook over op Romney te gaan stemmen ook al zijn ze 'van nature' Democraat.

Het is echter wel te merken dat deze 'proteststem' het resultaat is van het Amerikaanse kiessysteem dat ook in Chicago zijn uitwerking niet mist. In de staat Illinois, waar Chicago deel van uitmaakt, is het al vrij duidelijk wie de winnaar gaat worden. Obama zal deze staat winnen zoals ook de verkiezingen in 2004, 2000 en 1996 door de Democraten werden gewonnen. Als de race in Illinois net zo spannend zou zijn als in sommige swing states, zou de motivatie voor de studenten om Democratisch te stemmen veel groter zijn. Nu weten ze dat hun partijswitch op nationaal niveau geen grote gevolgen zal hebben maar wel een signaal afgeeft naar de Democraten.

De verwachting is dat de meerderheid van Chicago ook dit jaar op de President zal stemmen. Mocht Obama op 6 november eveneens als winnaar uit de strijd komen, dan zal hij net als in 2008, het verkiezingsfeestje in zijn eigen stad Chicago vieren. Maar de verwachting is dat dit evenement, zoals deze hele verkiezingstijd, een stuk minder memorabel zal zijn dan vier jaar geleden. Hoop heeft plaats gemaakt voor realisme en vertwijfeling over de toekomst die met name voor jongeren onzeker is.

 

Danique Karamat Ali